Wie zijn wij?

Wij vormen met ruim 40 leden Lionsclub Voorburg. Dat is een zelfstandige club binnen een internationaal verband met wereldwijd 1,5 miljoen leden in 190 landen. Wij werken op vriendschappelijke basis samen (dus zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige verbondenheid). Er is een mooie balans tussen ons inzetten voor het goede doel en de maatschappij enerzijds en plezier maken anderzijds. Op vrijwillige basis ontplooien we initiatieven (materieel en immaterieel) voor een betere samenleving in en om Voorburg.

Zie ook de clubwebsite.