Geplaatst op

Lions Jaarconcert 2023 voor Stichting Long COVID

Geef Long COVID-patiënten hun leven terug!

De opbrengst van het 34e Lions Jaarconcert in 2023 komt ten goede aan Stichting Long COVID. Deze stichting haalt zoveel mogelijk geld op voor biomedisch onderzoek naar de oorzaken en de behandeling van Long Covid. Dit initiatief is genomen omdat er vanuit het ministerie geen middelen ter beschikking worden gesteld. Hierop bevraagd verwijst minister Kuipers naar het buitenland waar wel dergelijke onderzoeken lopen en hoopt hij dat die kennis wordt gedeeld. De initiatief nemende artsen van de Stichting concludeerden dat er geen georganiseerde aanpak is om initiatieven die al lopen in Nederland met elkaar te verbinden en middelen ter beschikking te stellen voor biomedisch onderzoek.